"Op De Hoeksteen" verwijst naar Jezus Christus. Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. God heeft hem tot een Hoeksteen gemaakt bij het bouwen van een geestelijk huis. Op deze Hoeksteen mogen wij als levende stenen meebouwen, waarmee we God eren en groot maken.
 
Aan de voorzijde van ons hoofdgebouwbevindt zich een muurplastiek, die de naam van de school uitbeeldt. De tekst uit de Bijbel, 1 Petrus 2: 5 en 6, is als bron gebruikt. Twee kunstenaars, Cees Buurman en Sybrand Steen hebben deze plastiek gemaakt.

Boven de hoeksteen zijn drie bouwlieden weergegeven. Zij voeren het plan uit. Rechts de steenhouwer, die de steen vormgeeft. Links een figuur ,die de steen naar de metselaar brengt, die de steen vastmaakt. Dit tafereel verbeeldt de oproep: laat jezelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis.
 
Het grote middenvlak is het symbool voor de hoeksteen. Op dit gedeelte is de naam van de school aangebracht in een stevig lettertype. Aan de benedenzijde zijn twee mensfiguren verbeeld. De rechter figuur houdt een passer vast, vanouds een bouwkundig instrument, waarmee hij een cirkel binnen een vierkant trekt. Links van de figuur kijkt een kind toe bij het werk. Dit verbeeldt de fase van het ontwerpen, het plannen maken. Het bouwen op de hoeksteen vraagt om een goede voorbereiding.