Onze visie en missie hebben we kernachtig uitgedrukt in de slogan:

"Op de Hoeksteen bouwen aan de toekomst".

Daarmee willen we kort en bondig aangeven wat er op de school gebeurt. Onze primaire taak is onderwijs geven. Wij bouwen aan de toekomst van de kinderen door ze een basis van kennis en vaardigheden te geven, waardoor ze op die toekomst voorbereid worden. Dat doen we vanuit ons geloof in de Here Jezus Christus. Hij is het fundament waarop wij mogen bouwen.
 
We bouwen ook aan de toekomst door bezig te zijn met de ontwikkeling van ons onderwijs. In een veranderende samenleving worden er telkens weer nieuwe eisen gesteld aan het onderwijs, de organisatie en de mensen die er werken.
Wij willen eigentijds gereformeerd onderwijs nu en in de toekomst, gebouwd op De Hoeksteen