Visie op groei en begeleiding. 

 

De begeleiding in het onderwijs richt zich op het passend maken van een aanbod voor iedere leerling. Zowel leerling als leerkracht worden begeleid in het onderwijsleerproces. Het doel is groeien en ontwikkelen.

 

Kernwoorden hierbij zijn:

 

Autonomie

We erkennen de verschillen in leren. Ieder heeft eigen mogelijkheden om tot ontwikkeling te komen.

We vinden het belangrijk dat de leerling eigenaar is van zijn leerproces.

 

Relatie

We erkennen dat begeleiding nodig is om in relatie met elkaar, tot ontwikkeling te komen.

 

Competentie

Leerkrachten en leerlingen werken aan een stevige basis om zich verder te ontwikkelen, waarbij de leerstof passend is voor de leerling zodat deze zich competent voelt om de taken uit te voeren.

 

Voor onze school betekent het dat we:

Samen en zelfstandig leren in een prettige sfeer waarbij we de nadruk leggen op bovenstaande kernbegrippen zodat de leerlingen intrinsiek gemotiveerd zijn om tot leren te komen. Dat gebeurt in contact met de omgeving met afgestemde leerstof als belangrijk middel voor ontplooiing. De rol van leerkracht: inspireren, onderwijzen, begeleiden, observeren.