Hoogbegaafdheid

 

Op onze school bieden we ook extra zorg aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. We gebruiken het Digitaal Handelingsprotocol om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van een kind. Samen met ouders en leerkrachten wordt een vragenlijst ingevuld en besproken. Het programma geeft inzicht in de voorsprong die een kind heeft. Zo kan er een handelingsplan op maat gemaakt worden voor een kind dat meer lesstof aankan. De uitdaging in de lesstof wordt gezocht in verbreding.

 

In de orthotheek hebben we verschillende aanvullende methoden voor taal, lezen en rekenen die speciaal gemaakt zijn voor meer- of hoogbegaafde leerlingen. Voor de begeleiding van meer- en hoogbegaafde leerlingen wordt het advies van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid gebruikt.

 

In groep 1, 3 en 5 worden alle kinderen in een quickscan gescreend om te kijken welke voorwaarden/ kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid aanwezig zijn.

 

Ook is er een hoogbegaafdheidsbegeleider (HB-er) op onze school aangesteld. Met ons hoogbegaafdheidsbeleid zijn we door de stichting Kwadraatonderwijs opgenomen als Kwadraatschool.