ICT

 

De school is bezig een overgang te realiseren van methode naar leerlijn-georiënteerd onderwijs om zo meer aan de onderwijsbehoeften en talenten van de leerlingen tegemoet te komen.

 

Het is noodzakelijk dat ook de ICT-omgeving hierop wordt aangepast. Het komende jaar gebruiken we om onze ambities op het vlak van ICT af te stemmen op de onderwijskundige ambities. Zodoende kunnen we investeringen op het gebied van ICT doen op basis van onze onderwijskundige doelen.