Sociaal emotionele ontwikkeling

 

Het team van Op de Hoeksteen heeft zich in seizoen 2017-2018 uitgesproken over een nieuwe leerlijn voor sociaal emotionele ontwikkeling. De methodiek van ‘The Leader In Me’ voldeed namelijk niet aan de wensen en de behoefte van de leerlingpopulatie. Daarom is – na overleg met ouders en team – besloten een nieuwe aanpak te gaan implementeren waarin alle betrokkenen (leerlingen, ouders, leerkrachten) dezelfde taal kunnen spreken. Deze methode heet De Kanjertraining.