Begeleiding  voor leerlingen met specifieke behoeften

Een leerling die speciale begeleiding nodig heeft, kan via een vastgestelde procedure in aanmerking komen voor extra hulp in of buiten de groep. Op onze school werken we met drie begeleidingsniveaus.

 

Niveau 0 bestaat uit:

Preventieve zorg in de groep. De leerkracht ontwerpt een passend onderwijsaanbod voor alle kinderen. De onderwijsbehoeften worden benoemd en leerlingen die extra begeleiding nodig hebben worden gesignaleerd.

 

Niveau 1 bestaat uit:

Verhoogde begeleiding in de groep. Van de leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden de onderwijsbehoeften bekeken. Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden geclusterd in subgroepen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het plan voor de hele groep.

 

Niveau 2 bestaat uit:

Uitbreiding van de begeleiding. Op basis van een duidelijke hulpvraag wordt er een onderzoek en/of observatie uitgevoerd door een extern deskundige. Hieruit volgt dan een plan van aanpak. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van externe hulp.