GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

Aanmelding van nieuwe leerlingen in de school


De kinderen die vier jaar worden, mogen naar school. Kinderen van ouders die op zoek zijn naar positief Christelijk onderwijs zijn van harte welkom! Het is voor een goede planning plezierig dat we tijdig op de hoogte zijn van de komst van nieuwe leerlingen. Daarom vragen wij u om bij voorkeur uw kind een jaar voordat hij/ zij naar school gaat aan te melden.

 

Vanwege de Wet op Passend Onderwijs organiseren wij geen ‘inschrijfdag’. Wij vragen ouders hun kinderen uiterlijk aan te melden wanneer hun kind 3 jaar en 10 maanden is. De school heeft dan maximaal 10 weken om te onderzoeken of de leerling een passend zorgarrangement op onze school kan worden geboden.

 

Na aanmelding mag uw kind een ochtend komen kennismaken. Uw kind ontvangt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkracht van groep 1. Deze morgen is meestal in de week voordat uw kind naar school gaat. De kinderen zijn de hele morgen welkom, de ouders tot de pauze. Medio mei/juni hopen we een informatieavond te houden voor de ouders van de kinderen die in het cursusjaar daarna op school hopen te komen. Op de
dag nadat uw kind vier jaar is geworden, mag het naar school. In de laatste maand van het schooljaar kan uw kind niet instromen in ver- band met een onrustige periode. Als een kind op school aangemeld wordt, zal er vooraf een bezoek bij ouders thuis plaatsvinden door de leerkracht. Kinderen die vanwege verhuizing of een andere reden worden aangemeld, kunnen op ieder gewenst moment instromen. Groepsgrootte, groepszorg en individuele zorg zijn daarbij aandachtspunten voor de plaatsing binnen een groep. Meer informatie kunt u krijgen bij de locatiedirecteur.