BSO De Herberg

 

De BSO van Op de Hoeksteen wordt vormgegeven door de christelijke organisatie De Herberg. Op de BSO kunnen kideren van 4 tot 12 jaar voorschools en naschools; en tijdens de vakanties opgevangen worden.De buitenschoolse opvang is uitdagend en tegelijk huiselijk. We willen dat kinderen plezier hebben en zich emotioneel veilig voelen. We bieden verschillende activitenten, zowel binnen als buiten, aan. Op onze BSO ziet u kinderen creatief bezig zijn met verschillende materialen, tuinieren, toneelspelen, muziek maken en meedoen aan bewegingsactiviteiten.

We bieden ook rust aan kinderen, door structuur en hoekjes creëren in de ruimtes. De vertrouwde medewerker drinkt met de kinderen in hun eigen stamgroep, wat het gevoel van thuiskomen geeft.

 

Voor meer informatie: 

www.kleurrijkkinderopvang.nl

 

Om in te schrijven:

https://www.kleurrijkkinderopvang.nl/inschrijven

 

Voor informatie over tarieven:

Tarievenlijst-2019-BSO-De-Hoeksteen-.pdf