GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

BSO Kleurrijk

 

De buitenschoolse opvang van Op de Hoeksteen wordt georganiseerd vanuit de christelijke organisatie Kleurrijk.

Op de buitenschoolse opvang kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar voorschools, naschools en tijdens vakanties worden opgevangen.

 

De buitenschoolse opvang is een huiselijke plek waar de kinderen kunnen ontspannen na een schooldag, maar ook deel kunnen nemen aan leuke en afwisselende activiteiten en natuurlijk samen kunnen spelen en ontdekkken. De buitenschoolse opvang vind plaats in een uitnodigende en warme, huiselijke sfeer. We hebben verschillende speelhoeken die qua thema's aansluiten bij de interesse en belevingswereld van de kinderen. Naast onze binnenruimtes hebben we ook het grote schoolplein tot onze beschikking waar de kinderen heerlijk kunnen spelen.

 

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich emotioneel veilig en gezien voelt en zichzelf kan zijn. Met zijn of haar eigen unieke eigenschappen die door God aan iedereen zijn gegeven.

 

Na school komen we eerst met alle kinderen samen voor een fruit en drinkmoment. We hebben een kleinschalige bso met vaste gezichten wat het gevoel van thiskomen geeft voor de kinderen. Hierna is er een mogelijkheid om mee te doen met een activiteit die door de medewerkers is voorbereid. Ook vrij spelen kan. Rond 4 uur eten we gezamenlijk een cracker, een moment van rust voor alle kinderen. Hierna is er weer volop tijd om lekker te spelen.

 

Hebt u interesse in de buitenschoolse opvang? Kom gerust eens bij ons kijken of neem contact met ons op via onderstaand emailadres en/ of telefoonnummer.

 

Van harte welkom!

 

Email: dehoeksteen@kleurrijk.nl

Telefoon: 0613245192