GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

Communicatie

Uiteraard vinden we goede communicatie tussen school en ouders van groot belang! De ouders van de leerlingen worden op verschillende manieren geïnformeerd over het onderwijs van de school en de leerprestaties van hun kind(eren):

 

Nieuwsbrief

Ongeveer om de drie weken verschijnt een nieuwsbrief van de school. 

 

Parro-app

Met grote regelmaat versturen de leerkrachten korte berichten en foto’s via de Parro-app. Aan het begin van het seizoen worden de ouders van iedere groep uitgenodigd om zich aan te melden voor deze app.

 

Contactavonden

Ieder seizoen zijn er een aantal reguliere momenten waarop ouders contact kunnen hebben met de leerkracht van hun kind. Deze staan gepland aan het begin van het seizoen, halverwege na het winterrapport en aan het eind van het seizoen. Uiteraard is het ook mogelijk om tussendoor een gesprek aan te vragen. De data van de contactavonden staan vermeld in de jaaragenda van de school en de schoolkalender.

 

Ouderavond

Jaarlijks wordt er minimaal één ouderavond georganiseerd door de school. Tijdens de ouderavond wordt een actueel onderwerp besproken dat gerelateerd is aan de schoolontwikkeling.