GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

Ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage bedraagt € 65,- per gezin. In de wet is bepaald dat deze bijdrage vrijwillig is. Van de ouderbijdrage wordt betaald waar geen vergoeding voor wordt ontvangen zoals bijv. bijdrage schoolreisje, schoolkamp en afscheid groep 8. Het (IBAN)rekeningnummer is: NL93RABO032.56.37.458 ten name van Geref. School Op de Hoeksteen inzake ouderbijdrage. In het financieel jaarverslag van de vereniging wordt het gebruik van de gelden verantwoord. Dit is opvraagbaar bij de schoolraad.