Hiernaast vind u enkele praktische zaken die van belang zijn bij ons op school.

 

Mocht u hier iets missen, dan horen we dit graag!

 

Team "Op de Hoeksteen"