Koningsdag

Jaarlijks organiseren wij op de vrijdag voor Koningsdag een morgen met sport- en spel- activiteiten, de zogenaamde Koningsspelen. De kinderen zijn die dag ’s middags vrij.

 

Schoolreis/kamp

Jaarlijks organiseren we voor groep 3 t/m 6 een schoolreis. De groepen 7 en 8 gaan een aantal dagen op kamp. De schoolreis en het schoolkamp worden betaald uit de ouder- bijdrage. Groep 1 en 2 hebben aan het eind van elk jaar een kleuterfeest. Dat kan op school zijn, maar ook op een andere locatie. Ook dit wordt betaald vanuit de ouderbijdrage.

 

Schoolfotograaf

De schoolfotograaf komt eens per twee jaar. in seizoen 2018-2019 komt de schoolfotograaf niet op bezoek. Van groep 8 wordt elk jaar een (afscheids)groepsfoto gemaakt.

 

Excursies

Via groepsnieuws en contactouder(s) wordt u op de hoogte gesteld van eventuele excursies. We kunnen deze excursies meestal alleen maar houden met ondersteuning van de ouders voor de begeleiding van de groepjes en voor het vervoer. Soms vragen we om een financiële bijdrage.

 

Avondvierdaagse

Uw kind kan meedoen aan de avondvierdaagse. Het is geen schoolactiviteit, maar ouders regelen via de school de organisatie. Omdat het grootste deel van onze leerlingen uit Hasselt komt, richten we ons op het meedoen aan de Hasseltse avondvierdaagse. Er wordt vier avonden gelopen. Als uw kind meeloopt, wordt u als ouder een avond ingedeeld als begeleider.

 

Voetbaltoernooi

Elk jaar doen we mee aan het ‘Hasseltse’ schoolvoetbaltoernooi. Hulp van ouders als trainers/begeleiders is daarbij onmisbaar.
Na opgave, oefenen de kinderen soms onder leiding van trainers/begeleiders. De trainer stelt de groep samen die gaat voetballen. We proberen elk jaar de kinderen die graag mee willen doen een plaats in een team te geven. Die plaats is afhankelijk van het aantal trainers en van het aantal reservespelers.