GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

De slogan van onze school is: “Bouwen aan de toekomst”. Dit doen we op veel verschillende manieren. We leggen het hieronder uit aan de hand van onze drie kernwaarden; Samen, Open en Liefde.

 

Samen bouwen aan de toekomst:

We zijn geschapen in relatie met elkaar, en zullen in onze tijd hier op aarde ook altijd in contact zijn met anderen. Om de leerlingen hierop voor te bereiden besteden we veel aandacht aan samenwerking, elkaar helpen, respect hebben voor de ander, naar elkaar luisteren en dingen met elkaar doen. We willen de leerlingen hierin kennis laten maken met het in verbinding zijn. Met elkaar, met de leerkrachten, met de ouders en met de omgeving. Van de leerkrachten mag u ook verwachten dat ze samenwerken met elkaar en met u als ouder.

 

Open bouwen aan de toekomst:

Een open, onderzoekende houding is een onmisbare vaardigheid voor de leerlingen die we op school opleiden. Deze open houding willen we een plek geven in ons dagelijks onderwijs. De wereld zal opengaan voor de leerlingen door het gebruiken van verschillende werkvormen en bronnen. Vanuit een veilige, vertrouwde leeromgeving willen we hun leren hoe ze op hun eigen wijze om kunnen gaan met de schat aan informatie en de vele contacten die ze kunnen aangaan. Hierbij kijken we niet alleen naar de lees- en rekenvaardigheden, maar ook naar alle andere talenten die onze leerlingen bezitten.

 

In Liefde bouwen aan de toekomst:

De Liefde van God, en Zijn Genade, mogen ons een voorbeeld zijn in hoe we op school aan het werk zijn. Dat betekent dat we de verschillen tussen leerlingen koesteren, dat we een veilige klimaat scheppen en dat we fouten mogen maken. We mogen elkaar tot een voorbeeld zijn en inspireren. Samen mogen we bouwen aan de relatie met God en met elkaar.