GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen GBS Op de Hoeksteen

Visie op onderwijs

Op ‘Op de Hoeksteen’ bereiden we kinderen voor op hun toekomst. Wij begeleiden onze leerlingen op verschillende gebieden, in de omgang met anderen (relatie), in kennis en vaardigheden (competentie) en in hun persoonsvorming (autonomie). Als Christelijke school begeleiden we onze leerlingen ook in de ontwikkeling als Christen. Wij geven onze leerlingen een sterke basis met de bouwstenen die ze nodig hebben voor hun toekomst en begeleiden ze in de zoektocht naar de weg die bij hun past.

 

Groeien in de omgang met anderen:

We bereiden onze leerlingen voor op een plek in de samenleving. Dit betekent voor ons onderwijs dat wij onze leerlingen toerusten op hun plek in de samenleving; ze moeten de samenleving leren kennen, kunnen duiden en zich kunnen verhouden tot de samenleving. Om hierin te kunnen groeien, bieden we de leerlingen een omgeving die in hen en hun ontwikkeling gelooft.

 

Groeien in kennis en vaardigheden:

De leerlingen op onze school krijgen lessen die opgezet zijn vanuit kerndoel-dekkende leerlijnen, niet alleen op het gebied van Rekenen, Taal en Lezen, maar ook op andere gebieden. Naast deze kennis leren we de leerlingen de vaardigheden aan om deze kennis toe te passen, en de normen en waarden om hier op de juiste manier mee om te gaan.

 

Groeien in de persoonsvorming:

Onze leerlingen leren zichzelf ook kennen. Ze ontdekken hun eigen kwaliteiten en valkuilen en hoe ze hiermee om moeten gaan. In een veilige omgeving oefenen ze in het omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. De leerlingen trainen zich om het beste uit zichzelf te halen, en door te zetten wanneer het moeilijk wordt. Ook leren ze zichzelf en hun werk goed te verzorgen. De leerlingen zien zichzelf bij ons op school tot ontplooiing komen en ontwikkelen zich met plezier.

 

Groeien als Christen:

Op onze school groeien de leerlingen als Christen, waarbij ze kennis opdoen over God en de Bijbel, waarbij een Christelijke levenshouding centraal staat en waar de leerlingen zichzelf mogen zien als kind van God. Onze leerlingen leren dat ze alles mogen verwachten van God.